Deventer Paas- & Zomerkermis

Welkom bij Deventer Paas- & Zomerkermis

De gemeente Deventer organiseert in 2024 de volgende kermissen:

Paaskermis: vrijdag 29 maart 2024 t/m zondag 7 april 2024 op het evenemententerrein aan de Roland Holstlaan te Deventer.

Zomerkermis: vrijdag 31 mei 2024 t/m zondag 9 juni 2024 op de pleinen Brink, Grote Kerkhof, Nieuwe Markt en Noordenbergsingel.

Inschrijving:

De inschrijfformulieren zijn:

Deze zijn tevens op te vragen via het e-mailadres: kermis@deventer.nl of het telefoonnummer 14 0570.

De Pachtvoorwaarden zijn te vinden op overheid.nl. Op verzoek kunnen deze ook per post worden toegezonden.

U heeft de mogelijkheid om voor de kermissen in 2024 gecombineerd in te schrijven. Dit is geen verplichting. Een gecombineerde inschrijving telt als één inschrijving. U heeft ook de mogelijkheid om naast een gecombineerde inschrijving per kermis apart in te schrijven.

Indienen van de inschrijfformulieren

De inschrijfformulieren moe­ten uiter­lijk 27 november 2023 vóór 10.00 uur zijn ont­van­gen door de Gemeente Deventer. De definitieve gunningen worden uiter­lijk 22 december 2023 bekend gemaakt.

Alleen inschrijfformulieren die per post, via de receptie van het gemeentehuis of via het e-mailadres kermis@deventer.nl zijn ingediend, worden geaccepteerd. Formulieren die ingestuurd worden via andere kanalen, zoals Whatsapp, worden niet meegenomen in de verpachting.

Bijzonderheden Paaskermis

De volgende zaken zijn reeds verpacht; Zweefmolen, Hollandse gebakkraam, suikerwerken, suikerspin, Spaanse churros, snacks, breakdance, Jumbo, mini-cars, pusher, Pink Date, Catch the Number, funhouse, buggy, grijpkranen, bussensport, schietsalon, lijntrek, draaimolen met kinderzweef, kinderachtbaan, lucky duck, polyp, Para jump, showtime en autoscooter.

Openingstijden

vrijdag 29 maart :           14.00 uur tot 24.00 uur

zaterdag 30 maart:         14.00 uur tot 24.00 uur

zondag 31 maart:            14.00 uur tot 24.00 uur

maandag 1 april:             14.00 uur tot 23.00 uur

dinsdag 2 april:               Gesloten

woensdag 3 april:           14.00 uur tot 23.00 uur

donderdag 4 april:         14.00 uur tot 23.00 uur

vrijdag 5 april:                14.00 uur tot 24.00 uur

zaterdag 6 april:             14.00 uur tot 24.00 uur

zondag 7 april:                14.00 uur tot 23.00 uur

Ritprijzen Paaskermis

Op grond van de Pachtvoorwaarden zijn de ritprijzen als volgt:

vermaakzaken: Een maximum ritprijs van € 3,00

familiezaken: Een maximum ritprijs van € 2,50

kinderzaken: Een maximum ritprijs van € 2,00

oefening- en behendigheidsspellen: Een maximum prijs van € 2,00 per spel

Wanneer u wilt afwijken van de standaard ritprijzen, dan dient dit op het inschrijfformulier vermeld te worden.

Als er geen andere ritprijs staat vermeld, dan wordt uitgegaan van de ritprijzen die in de pachtvoorwaarden staan vermeld.

Bijzonderheden Zomerkermis

De volgende zaken zijn reeds verpacht;

  • Brink: Zweefmolen, The Beast (Move-it 2.0), voetbalspel en bussensport
  • Grote Kerkhof: Super Miami XXL
  • Nieuwe Markt: Poffertjeskraam
  • Noordenbergsingel: Hollandse gebakkraam en snoepkraam

Openingstijden

vrijdag 31 mei:               13.00 uur tot 01.00 uur

zaterdag 1 juni:              13.00 uur tot 01.00 uur

zondag 2 juni:                13.00 uur tot 24.00 uur

maandag 3 juni:            13.00 uur tot 24.00 uur

dinsdag 4 juni:              13.00 uur tot 24.00 uur

woensdag 5 juni:           13.00 uur tot 24.00 uur

donderdag 6 juni:         13.00 uur tot 24.00 uur

vrijdag 7 juni:                13.00 uur tot 01.00 uur

zaterdag 8 juni:            13.00 uur tot 01.00 uur

zondag 9 juni:               13.00 uur tot 22.00 uur

Ritprijzen Zomerkermis

Op grond van de Pachtvoorwaarden zijn de ritprijzen als volgt:

vermaakzaken: Een maximum ritprijs van € 3,00

familiezaken: Een maximum ritprijs van € 2,50

kinderzaken: Een maximum ritprijs van € 2,00

oefening- en behendigheidsspellen: Een maximum prijs van € 2,00 per spel

Wanneer u wilt afwijken van de standaard ritprijzen, dan dient dit op het inschrijfformulier vermeld te worden.

Als er geen andere ritprijs staat vermeld, dan wordt uitgegaan van de ritprijzen die in de pachtvoorwaarden staan vermeld.

Woon- en pakwagens

Voor de woon- en pakwagens is een plaats op het evenemententerrein aan de Roland Holstlaan beschikbaar. De kosten voor woonwagens, caravans e.d., die voorzien dienen te worden van elektra komen ten laste van de exploitant.

Meer informatie:

Neem voor meer informatie contact op met het kermisteam via kermis@deventer.nl.

Aankomende evenementen

Er zijn op dit moment geen aankomende evenementen bekend.

Eerdere evenementen

Er zijn geen evenementen in het archief.